Thông tin dịch vụ Quốc Nam Studio

categories:
Availablity: in stock

Quốc Nam Studio được thành lập vào năm 1998 với tên khởi nghiệp là Đăng Quang Computer chuyên về dựng phim và cung cấp các hệ thống dựng phim chuyên nghiệp, năm 2003 đổi tên thành Quốc Nam Studio và thực hiện các dịch vụ sau: