Yêu xa

categories:
Availablity: in stock

Ms. TVM01
Bao thư. 12 x 17
Thiệp báo hỷ 11.5 x 16.5 ( 1 mặt)
Thiệp mời 11.5 x 16.5 (1 mặt)