Tuần trăng mật đã rút ngắn kỷ lục trong vòng 10 năm qua