Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy gửi tâm thư mừng đám cưới Ưng Hoàng Phúc