Hóa thành nàng công chúa tóc mây với “thần dược” trứng