Điệu nhảy đầu tiên, khoảnh khắc lãng mạn nhất trong buổi tiệc cưới