“Cười không nhặt được mồm” trước những hình ảnh chế ngày tết hài hước